Tag: orthopedagoog

Hoogbegaafd in Almere

Almere is een grote stad waar er allerlei expertise is met betrekking tot hoogbegaafdheid. Op deze pagina vind je een overzicht van allerlei praktijken, scholen en initiatieven in Almere die met hoogbegaafdheid te maken hebben. Heb je een tip voor een praktijk of school die hier vermeld zou moeten worden, stuur dan een mail naar info@almeerbegaafd.nl.

Basisscholen met HB expertise
Basisscholen met HB expertise

Op deze basisscholen is aandacht voor hoogbegaafde leerlingen. Er zijn plusklassen aanwezig en er wordt gekeken naar individuele leerbehoeften.

Basisscholen met HB onderwijs
Basisscholen met HB onderwijs

Op deze basisscholen zijn klassen met voltijds onderwijs voor hoogbegaafde kinderen.

Begaafdheidsonderzoek
Begaafdheidsonderzoek

Bij deze praktijken is het mogelijk om onderzoek te doen naar (hoog)begaafdheid.

Begeleiding en therapie
Begeleiding en therapie

Bij deze praktijken, die gespecialiseerd zijn in hoogbegaafdheid, kan je terecht voor begeleiding, coaching en therapie.

Middelbare scholen met HB expertise
Middelbare scholen met HB expertise

Op deze middelbare scholen is aandacht voor hoogbegaafde leerlingen. Er is een VWO+ klas of er zijn individuele aanpassingen mogelijk.

No catalog available.

Op onderstaande kaart is te zien waar er specialisten met betrekking tot hoogbegaafdheid in Almere gevestigd zijn. Tevens is te zien waar er scholen zijn met expertise in hoogbegaafdheid.

Welkom

AlmeerBegaafd is een orthopedagogiek praktijk gespecialiseerd in meer- en hoogbegaafdheid bij kinderen van 4 tot 17 jaar.

Kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn komen vaak voor verschillende uitdagingen te staan in het dagelijks leven en op school. Zo kunnen kinderen vastlopen op school, kan er een verschil zijn tussen het kind op school en thuis of zit het kind niet lekker in zijn vel.

Bij AlmeerBegaafd help ik om de uitdagingen aan te gaan. Met een begaafdheidsonderzoek wordt gekeken waar de zwakke en vooral ook sterke kanten van het kind liggen. Een begaafdheidsonderzoek gaat verder dan alleen het meten van de intelligentie. Intelligentie is een deel van begaafdheid, maar nog belangrijker is om elk kind in zijn geheel te zien en dat is zoveel meer dan alleen maar intelligentie. Samen zoeken we naar de kracht van het kind om van daaruit bruikbare adviezen te geven waar je niet alleen als ouder mee geholpen wordt, maar zeker ook als kind en leerkracht.

Onderzoek

AlmeerBegaafd heeft als doel om een compleet beeld te krijgen van elk kind om hiermee de ondersteuning te kunnen geven die het kind op school en thuis nodig heeft. Dit wordt gedaan door middel van een begaafdheidsonderzoek. Een begaafdheidsonderzoek gaat verder dan alleen het meten van de intelligentie. Intelligentie is een deel van begaafdheid, maar nog belangrijker is om elk kind in zijn geheel te zien en dat is zoveel meer dan alleen intelligentie.

Afhankelijk van de hulpvraag wordt gekeken welke onderzoeksmiddelen ingezet worden om een goed beeld van het kind te krijgen. Hulpvragen kunnen bijvoorbeeld zijn “hoe kan het dat mijn kind thuis kan lezen, maar op school dit niet laat zien?” of “mijn kind vindt op school alles saai en haalt hoge scores, hoe kunnen we school weer leuk maken?”. Zo zal er bij elk kind een andere reden zijn om ervoor te kiezen onderzoek te doen. De hulpvraag is altijd het uitgangspunt bij onderzoek. Tijdens de uitgebreide intake zullen we dit bespreken en de tijd nemen om de ontwikkeling van het kind en de huidige situatie in kaart te brengen.

Op de onderzoeksdag zullen we rustig beginnen zodat je kind kan wennen aan mij en de ruimte. Tijdens het onderzoek zelf is het de bedoeling dat er geen ouders aanwezig zijn.
We beginnen het onderzoek met een intelligentietest. Er zijn verschillende intelligentietesten beschikbaar waarbij voor kinderen vanaf 6 jaar met betrekking tot hoogbegaafdheid vaak gekozen wordt tussen de WISC-V en de RAKIT-2. Ik kies bewust voor de WISC-V, omdat ik van mening ben (gebaseerd op onderzoek) dat deze het meest geschikt is als intelligentietest met betrekking tot hoogbegaafdheid. Pearson, de uitgever van de WISC-V en de RAKIT-2, geven ook aan dat je beter niet de RAKIT-2 kan gebruiken wanneer er een vermoeden is van hoogbegaafdheid. De WISC-V maakt een onderscheid tussen verschillende intelligentiefactoren. Hiermee krijg je een goed beeld van de sterke en zwakke kanten binnen het intelligentieprofiel van het kind. Voor kleuters zal de WPPSI-IV gebruikt worden als intelligentietest. Dit is de kleuterversie van de WISC-V.

Naast intelligentie wordt bij een begaafdheidsonderzoek standaard ook gekeken naar creativiteit en gevoeligheid. Voor een gedeelte wordt dit onderzocht op de onderzoeksdag en voor een gedeelte gaat dit via vragenlijsten die je als ouder en kind thuis kan invullen. Hiernaast vind ik het ook fijn om, met toestemming van de ouders, contact op te nemen met de leerkracht. Zo kan ik een compleet beeld krijgen van het kind in de thuis- en schoolsituatie.
Voor een meer uitgebreid beeld van het kind is het mogelijk om nog aanvullende onderzoeken te doen naar bijvoorbeeld de executieve functies, sociaal-emotionele ontwikkeling, emotieregulatie en competentiebeleving. Deze kunnen zeer nuttig zijn wanneer er bijvoorbeeld sprake is van vragen omtrent problemen met vrienden maken, werktempo, emoties onder controle houden e.d.

Afhankelijk van hoe uitgebreid het onderzoek is, kunnen we ervoor kiezen om het onderzoek te spreiden over twee ochtenden.

Na afloop van de onderzoeksdag zal ik een uitgebreid verslag schrijven met alle bevindingen en adviezen voor ouders en school. Deze zullen we tijdens een eindgesprek bespreken. Aangezien het onderzoek over het kind gaat, vind ik het ook belangrijk om het kind erbij te betrekken. Ik schrijf daarom standaard ook een korte brief aan het kind. Optioneel kan ervoor worden gekozen om een uitgebreid verslag te ontvangen dat speciaal voor het kind geschreven is.
Vaak wordt het onderzoek aangevraagd om adviezen te ontvangen die op school kunnen worden toegepast. Wanneer hier behoefte aan is, ga ik dan ook graag mee naar school om het onderzoeksverslag te bespreken.