Tag: Almere

Week van hoogbegaafdheid 2022

Tijdens de Week van de Hoogbegaafdheid wordt hoogbegaafdheid in heel Nederland positief onder de aandacht gebracht. Want hoogbegaafdheid is een woord dat niet bij iedereen positieve gedachten oproept. Mede hierdoor kunnen hoogbegaafden niet altijd en overal zichzelf zijn en hun talenten optimaal inzetten. En dat is enorm jammer, want hoogbegaafden hebben de maatschappij veel te bieden.

AlmeerBegaafd doet uiteraard mee met de Week van de Hoogbegaafdheid om ook binnen Almere meer kennis te verspreiden over hoogbegaafdheid. Ik heb daarom twee acties bedacht.

Op vrijdag 11 maart organiseer ik vanaf 10uur een koffieochtend voor ouders van (vermoedelijk) HB kinderen. Onder het genot van koffie, thee en lekkers gezellig kletsen met andere ouders, ervaringen uitwisselen en mensen ontmoeten. Het wordt een informele bijeenkomst bij mij in de woonkamer. Lijkt het je leuk om andere ouders (en mij) te ontmoeten, meld je dan aan! Stuur een mail naar info@almeerbegaafd.nl zodat ik weet hoeveel mensen ik kan verwachten.

Na het succes van vorig jaar bied ik ook dit jaar een gratis videoconsult van een half uur aan. Waar het videoconsult over gaat, is helemaal vrij. Voorbeelden zijn advies met betrekking tot school- of thuissituatie of advies over een mogelijk begaafdheidsonderzoek.
De videoconsults zijn mogelijk op maandag 7 maart, dinsdag 8 maart en donderdag 10 maart van 13.00-13.30uur. HELAAS VOL. Je kan wel altijd een mail sturen voor advies over een begaafdheidsonderzoek of om een regulier adviesgesprek in te plannen.

 

Hoogbegaafd in Almere

Almere is een grote stad waar er allerlei expertise is met betrekking tot hoogbegaafdheid. Op deze pagina vind je een overzicht van allerlei praktijken, scholen en initiatieven in Almere die met hoogbegaafdheid te maken hebben. Heb je een tip voor een praktijk of school die hier vermeld zou moeten worden, stuur dan een mail naar info@almeerbegaafd.nl.

Basisscholen met HB expertise
Basisscholen met HB expertise

Op deze basisscholen is aandacht voor hoogbegaafde leerlingen. Er zijn plusklassen aanwezig en er wordt gekeken naar individuele leerbehoeften.

Basisscholen met HB onderwijs
Basisscholen met HB onderwijs

Op deze basisscholen zijn klassen met voltijds onderwijs voor hoogbegaafde kinderen.

Begaafdheidsonderzoek
Begaafdheidsonderzoek

Bij deze praktijken is het mogelijk om onderzoek te doen naar (hoog)begaafdheid.

Begeleiding en therapie
Begeleiding en therapie

Bij deze praktijken, die gespecialiseerd zijn in hoogbegaafdheid, kan je terecht voor begeleiding, coaching en therapie.

Middelbare scholen met HB expertise
Middelbare scholen met HB expertise

Op deze middelbare scholen is aandacht voor hoogbegaafde leerlingen. Er is een VWO+ klas of er zijn individuele aanpassingen mogelijk.

No catalog available.

Op onderstaande kaart is te zien waar er specialisten met betrekking tot hoogbegaafdheid in Almere gevestigd zijn. Tevens is te zien waar er scholen zijn met expertise in hoogbegaafdheid.

Welkom

AlmeerBegaafd is een orthopedagogiek praktijk gespecialiseerd in meer- en hoogbegaafdheid bij kinderen en jongvolwassenen.

Kinderen en jongvolwassenen die meer- of hoogbegaafd zijn komen vaak voor verschillende uitdagingen te staan in het dagelijks leven en op school. Zo kunnen kinderen vastlopen op school, kan er een verschil zijn tussen het kind op school en thuis of zit het kind niet lekker in zijn vel. Jongvolwassenen zijn soms fluitend door de middelbare schoolperiode gekomen, maar lopen vast op de universiteit of op hun werk. Ze weten niet hoe ze moeten doorzetten wanneer dit nodig is of missen focus.

Bij AlmeerBegaafd help ik om de uitdagingen aan te gaan. Met een begaafdheidsonderzoek wordt gekeken waar de zwakke en vooral ook sterke kanten liggen. Een begaafdheidsonderzoek gaat verder dan alleen het meten van de intelligentie. Intelligentie is een deel van begaafdheid, maar nog belangrijker is om elk individu in zijn geheel te zien en dat is zoveel meer dan alleen maar intelligentie. Samen zoeken we naar de kracht van het kind/de jongvolwassene om van daaruit bruikbare adviezen te geven waar je niet alleen als ouder mee geholpen wordt, maar zeker ook als kind, jongvolwassene en leerkracht.

Publicaties

Bachelorscriptie: Welke Factoren Spelen een Rol bij het Implementeren van Onderwijsaanpassingen voor Hoogbegaafde Leerlingen met Betrekking tot Onderpresteren op de Basisschool in Nederland?
Klik hier om deze scriptie te downloaden.

Artikel in Talent: Meten is geen weten
“Hoogbegaafdheid is meer dan een hoge intelligentie, daar is iedereen wel van overtuigd. Maar voor toelating – of niet – tot voorzieningen voor hoogbegaafde leerlingen wordt wel degelijk goed gekeken naar de score op een IQ-test. Sommige voltijds-hb-klassen hanteren de 130-punten-grens behoorlijk strikt. Met 125 kom je niet snel binnen. De ontdekking die Judith Kertai deed tijdens haar diepgravende masteronderzoek voor de studie orthopedagogiek, roept grote vraagtekens op over dit toelatingsbeleid – en over de bruikbaarheid van intelligentietesten voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen. Wat blijkt: de RAKIT-2 ziet een kind (veel) eerder als hoogbegaafd dan de WISC-V.”
Klik hier om het artikel te bekijken/downloaden.

Artikel in Tijdschrift voor Orthopedagogiek: De WISC-V-NL bij hoogbegaafde kinderen
“Sinds de WISC-V-NL in gebruik is genomen, klinken er geluiden uit de praktijk dat hoogbegaafde kinderen een specifiek intelligentieprofiel hebben op de WISC-V-NL en lager scoren dan verwacht. Om die reden is gekeken naar de intelligentieprofielen van 121 hoogbegaafde kinderen. De resultaten bevestigen de praktijkervaringen: hoogbegaafde kinderen scoren vaak relatief hoog op Verbaal Begrip, en relatief laag op Verwerkingssnelheid en in mindere mate Werkgeheugen. In diagnostisch onderzoek naar hoogbegaafdheid zou met dit profiel rekening gehouden kunnen worden. Omdat de Totale intelligentie (TIQ) minder representatief lijkt, willen we aanraden om de Algemen Vaardigheids Index (AVI) als alternatief te gebruiken. De kracht van de WISC-V-NL ligt in de verschillende indexen die sterker en zwakker ontwikkelde vaardigheidsgebieden van het kind beeld kunnen brengen.”
Klik hier om het artikel te bekijken/downloaden

Onderzoek

AlmeerBegaafd heeft als doel om een compleet beeld te krijgen van elk kind/jongvolwassene om hiermee de ondersteuning te kunnen geven die het kind/de jongvolwassene op school en thuis nodig heeft. Dit wordt gedaan door middel van een begaafdheidsonderzoek. Een begaafdheidsonderzoek gaat verder dan alleen het meten van de intelligentie. Intelligentie is een deel van begaafdheid, maar nog belangrijker is om iedereen in zijn geheel te zien en dat is zoveel meer dan alleen intelligentie.

Afhankelijk van de hulpvraag wordt gekeken welke onderzoeksmiddelen ingezet worden om een goed beeld te krijgen. Hulpvragen kunnen bijvoorbeeld zijn “hoe kan het dat mijn kind thuis kan lezen, maar op school dit niet laat zien?” of “mijn kind vindt op school alles saai en haalt hoge scores, hoe kunnen we school weer leuk maken?”. Zo zal er bij iedereen een andere reden zijn om ervoor te kiezen onderzoek te doen. De hulpvraag is altijd het uitgangspunt bij onderzoek. Tijdens de uitgebreide intake zullen we dit bespreken en de tijd nemen om de ontwikkeling van het kind en de huidige situatie in kaart te brengen.

Op de onderzoeksdag zullen we rustig beginnen zodat je kind kan wennen aan mij en de ruimte. Tijdens het onderzoek zelf is het de bedoeling dat er geen ouders aanwezig zijn.
We beginnen het onderzoek met een intelligentietest. Er zijn verschillende intelligentietesten beschikbaar waarbij voor kinderen vanaf 6 jaar met betrekking tot hoogbegaafdheid vaak gekozen wordt tussen de WISC-V en de RAKIT-2. Ik kies bewust voor de WISC-V, omdat ik van mening ben (gebaseerd op onderzoek) dat deze het meest geschikt is als intelligentietest met betrekking tot hoogbegaafdheid. Pearson, de uitgever van de WISC-V en de RAKIT-2, geeft ook aan dat je beter niet de RAKIT-2 kan gebruiken wanneer er een vermoeden is van hoogbegaafdheid. De WISC-V maakt een onderscheid tussen verschillende intelligentiefactoren. Hiermee krijg je een goed beeld van de sterke en zwakke kanten binnen het intelligentieprofiel van het kind. Voor kleuters zal de WPPSI-IV gebruikt worden als intelligentietest. Dit is de kleuterversie van de WISC-V. Vanaf 16/17 jaar wordt de WAIS-IV afgenomen. Dit is de volwassenversie van de WISC-V.

Hiernaast kan voor kinderen van 5 t/m 10 jaar ook gekozen worden voor de nieuwe intelligentietest KIQT+. De KIQT+ is speciaal ontwikkeld voor kinderen met een vermoeden van een IQ boven de 115. De test bestaat uit minder opgaven dan bij de WISC-V en is in die zin minder breed opgezet dan de WISC-V. De KIQT+ heeft als voordeel dat de opzet van de test zo optimaal mogelijk is gemaakt voor kinderen met een hoge intelligentie. Hiernaast kan de KIQT+ als second opinion ingezet worden wanneer recent de WISC-V of de WPPSI-IV is afgenomen.

Naast intelligentie wordt bij een begaafdheidsonderzoek standaard ook gekeken naar creativiteit en gevoeligheid. Voor een gedeelte wordt dit onderzocht op de onderzoeksdag en voor een gedeelte gaat dit via vragenlijsten die je als ouder en kind thuis kan invullen. Hiernaast vind ik het ook fijn om, met toestemming van de ouders, contact op te nemen met de leerkracht. Zo kan ik een compleet beeld krijgen van het kind in de thuis- en schoolsituatie.
Voor een meer uitgebreid beeld van het kind is het mogelijk om nog aanvullende onderzoeken te doen naar bijvoorbeeld de executieve functies, sociaal-emotionele ontwikkeling, emotieregulatie en competentiebeleving. Deze kunnen zeer nuttig zijn wanneer er bijvoorbeeld sprake is van vragen omtrent problemen met vrienden maken, werktempo, emoties onder controle houden e.d.

Afhankelijk van hoe uitgebreid het onderzoek is, kunnen we ervoor kiezen om het onderzoek te spreiden over twee ochtenden.

Na afloop van de onderzoeksdag zal ik een uitgebreid verslag schrijven met alle bevindingen en adviezen voor ouders en school. Deze zullen we tijdens een eindgesprek bespreken. Aangezien het onderzoek over het kind gaat, vind ik het ook belangrijk om het kind erbij te betrekken. Ik schrijf daarom standaard ook een korte brief aan het kind om kennis te maken. Optioneel kan ervoor worden gekozen om een uitgebreid verslag te ontvangen dat speciaal voor het kind geschreven is.
Vaak wordt het onderzoek aangevraagd om adviezen te ontvangen die op school kunnen worden toegepast. Wanneer hier behoefte aan is, ga ik dan ook graag mee naar school om het onderzoeksverslag te bespreken.

Hoogbegaafd

Hoogbegaafd

Hoogbegaafdheid is een term die je de laatste tijd vaak hoort. Maar als je aan tien mensen vraagt wat hoogbegaafdheid is, zal je waarschijnlijk ook tien verschillende reacties krijgen. Meestal is een hoge intelligentie, een IQ boven de 130, een deel van de definitie van hoogbegaafdheid, maar hoogbegaafdheid is meer dan dat en misschien is de grens van 130 helemaal niet zo vast als dat het lijkt. De vraag “Wat is hoogbegaafdheid?” is dan ook niet te beantwoorden op een manier waarbij iedereen het met het antwoord eens gaat zijn. Een definitie die door een groep wetenschappers bedacht is luidt als volgt:

“Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.”

In deze definitie zie je dat hoogbegaafdheid verschillende aspecten bevat. Hoogbegaafdheid gaat verder dan alleen slim en snel denken, het is meer dan intelligentie. Naast de manier van denken, het nieuwsgierig zijn, zit er ook een gevoelscomponent in de definitie. Prof. Dr. Tessa Kieboom, directeur van Exentra expertisecentrum rondom hoogbegaafdheid in Vlaanderen, laat dit onderscheid mooi zien in haar cognitief – zijnsluik model van hoogbegaafdheid. Zij maakt een onderscheid in het luik ‘denken’ en de zijnsluik ‘voelen’. Onder denken valt intelligentie, creativiteit en motivatie. Onder voelen valt de lat hoog leggen, rechtvaardigheidsgevoel, kritische instelling en gevoeligheid. Op school is vaak aandacht voor het luik ‘denken’ en minder voor het zijnsluik ‘voelen’, terwijl juist dat gedeelte het onderscheid maakt tussen een ‘gewoon’ slimme leerling en een hoogbegaafde leerling.

Hoogbegaafdheid kan op verschillende manieren tot uitdrukking komen. Er wordt ook wel eens gesproken over meervoudige intelligentie. Zo kan de een uitblinken op rekenen en de ander in piano spelen of in beide. Je kan niet spreken over HET hoogbegaafde kind. Dit maakt het voor mensen die niet zo bezig zijn met dit onderwerp soms ook lastig. Wanneer er bij hoogbegaafdheid alleen gedacht wordt aan uitblinken op school, is het lastig te begrijpen dat een hoogbegaafd kind niet altijd een uitblinker is op school. Zo kan een hoogbegaafd kind tegen problemen aan lopen wanneer hoogbegaafdheid niet (h)erkend wordt, maar wanneer een hoogbegaafd kind op zijn eigen manier mag uitblinken en hierin gesteund wordt, kan het floreren. Ik lever graag een bijdrage om dit voor elk kind mogelijk te maken. Wil je nog meer lezen over hoogbegaafdheid? Dan raad ik je de volgende boeken aan waarin hoogbegaafdheid goed wordt uitgelegd.