Tarieven

Begaafdheidsonderzoek

Je kan bij AlmeerBegaafd kiezen voor verschillende onderzoekspakketten. Samen kunnen we kijken welk pakket voor jullie het meest geschikt is.

 • Begaafdheidsonderzoek. Hieronder valt onderzoek naar intelligentie, hoogbegaafdheidskenmerken, creativiteit en gevoeligheid.
  • Tarief: €745
 • Begaafdheidsonderzoek inclusief Executieve functies. Hieronder valt onderzoek naar intelligentie, hoogbegaafdheidskenmerken, creativiteit, gevoeligheid en executieve functies.
  • Tarief: €895
 • Begaafdheidsonderzoek inclusief Sociaal-emotionele ontwikkeling. Hieronder valt onderzoek naar intelligentie, hoogbegaafdheidskenmerken, creativiteit, gevoeligheid en sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • Tarief: €895
 • Begaafdheidsonderzoek Compleet. Hieronder valt onderzoek naar intelligentie, hoogbegaafdheidskenmerken, creativiteit, gevoeligheid, executieve functies en sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • Tarief: €995
 • Extra optie: screening dyslexie. Bij twijfel of er sprake zou kunnen zijn van dyslexie, maar waarbij de LOVS-scores te hoog zijn om in aanmerking te komen voor vergoede dyslexieonderzoek, kan er door middel van een korte screening gekeken worden of verder onderzoek gewenst is. Door de screening weet je gerichter of het aan te raden is om een dure zelfbekostigd dyslexieonderzoek aan te vragen.
  • Tarief: €50 (alleen in combinatie met begaafdheidsonderzoek af te nemen
 • Extra optie: dubbele intelligentietest. Er kan worden gekozen om zowel de WISC-V of de WPPSI-IV als de KIQT+ af te nemen. Op deze manier krijg je een zeer breed intelligentiebeeld.
  • Tarief: €400 (alleen in combinatie met begaafdheidsonderzoek af te nemen)

Standaard hoort bij alle begaafdheidsonderzoeken een intake, uitgebreid verslag met adviezen, eindgesprek, (na toestemming van ouders) telefonisch gesprek met de leerkracht, welkomstbrief en na afloop een brief voor het kind. Ik licht het eindverslag graag toe tijdens een schoolgesprek zodat er direct een goede afstemming is met school. Binnen Almere zijn hier geen extra kosten aan verbonden. Buiten Almere vraag ik om een kilometervergoeding van €0,29 per kilometer.

Overige onderzoeken of gesprekken

Het is bij AlmeerBegaafd ook mogelijk om onderzoek te doen wat niet gericht is op begaafdheid of intelligentie. In overleg kunnen we bepalen welke gebieden het beste onderzocht kunnen worden om de hulpvraag te beantwoorden. Hiernaast kan in specifieke gevallen gekozen worden voor alleen een afname van een intelligentietest zonder aanvullende onderzoeken.

Naast onderzoek kan er ook gekozen worden om eerst vrijblijvend een intake/adviesgesprek te houden. Hiervoor geldt het standaard uurtarief van € 85 per uur. Wanneer er gekozen wordt om na de intake door te gaan voor een begaafdheidsonderzoek, zal de intake niet apart in rekening gebracht worden. Deze is dan alsnog onderdeel van het begaafdheidsonderzoek.

Uiteraard is het altijd mogelijk om na afloop van een onderzoek terug te komen voor een extra gesprek. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er na een half jaar behoefte is aan extra advies, hier kunnen we dan een gesprek voor inplannen. Hiervoor geldt tevens het standaard uurtarief van €85 per uur.

Vergoeding van onderzoek

Helaas is het niet mogelijk om een onderzoek bij AlmeerBegaafd vergoed te krijgen vanuit de gemeente of zorgverzekering. Ik begrijp dat het niet voor iedereen mogelijk is om het onderzoek uit eigen middelen te financieren. Aarzel niet om toch contact met mij op te nemen wanneer er wel noodzaak is voor een onderzoek maar hier geen financiële middelen voor zijn. Dan zoeken we samen naar een oplossing hiervoor.

Klik hier om contact op te nemen voor het inplannen van een onderzoek of voor meer informatie.